"Find it, fix  it and  leave it alone"
Dr Andrew Taylor Still. Founder of Osteopathy

De behandeling

Voor de behandeling van het paard kom ik aan huis. Om een optimaal effect van de behandeling te hebben, dient het paard schoon en droog te zijn. Kort voor de behandeling rijden of longeren is niet aan te raden.

De behandeling kan het beste plaatsvinden in een vertrouwde, rustige omgeving en niet tijdens de voerrondes zodat het paard zich goed kan ontspannen. Het is voor mij van belang dat er voldoende ruimte is en ik goed om het paard heen kan lopen. Bij slecht weer moeten we droog en beschut kunnen staan. Ook is een schone en droge ondergrond van belang.

Voordat de behandeling begint observeer ik het paard in stap, draf en stand. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt er ook een korte anamnese afgenomen. Zaken die van belang zijn, zijn o.a. ziektes, ongelukken, blessures. Verder is het goed om te weten wat er met het paard gedaan wordt, hoe oud hij of zij is en wat de klachten zijn. 

Het paard wordt getest op de mobiliteit van verschillende structuren. Tijdens de behandeling worden manuele technieken gebruikt. Het lichaam wordt als één geheel bekeken en behandeld. Er wordt bewegelijkheid terug gegeven op de plekken waar dit nodig en mogelijk is.

Het paard zal in een staat komen waarin het zelfherstellend vermogen aan de slag kan gaan.

Na de behandeling heeft het paard hersteltijd nodig. Hij kan o.a. spierpijn krijgen en wat uit balans zijn. Dit kan een aantal dagen aanhouden. Het paard kan aan de hand of in de stapmolen gestapt worden. Daarnaast is de mogelijkheid om vrij te bewegen aan te bevelen. Na enkele dagen kan de training weer rustig aan worden opgebouwd. 

Mocht ik van mening zijn dat het paard eerst zorg van een dierenarts nodig heeft, dan verwijs ik u door.

Drachtige merries worden niet behandeld.
Inenten en een behandeling kunnen beter niet vlak na elkaar worden gepland.

Houd er rekening mee dat een eerste consult ongeveer anderhalf uur kan duren.

Wanneer ik denk dat dry needling een gunstig effect kan hebben op het paard zal ik, alvorens tot behandeling over te gaan, dit eerst overleggen met de eigenaar of met de door hem of haar in dezen gemachtigde persoon.

Cranio sacrale technieken
Gapen
Testen van de hals
Het testen van de carpus
Behandeling haakbeentje
Het testen van het bekken